تیتر خبرها

شبکه آب

تخصیص آب شرب/ ایجاد ردیف بودجه ملی جهت انتقال آب شرب/ انتقال آب شرب صباشهر، شاهدشهر، فردوسیه/ انتقال آب شرب باغستان/ انتقال آب شرب شهر قدس/ انتقال آب شرب به اخترآباد/ اقدامات انجام شده جهت اصلاح و توسعه شبکه آبرسانی
اشتراک گذاری
01 آذر 1402

پروژه‌های بهره‌برداری شده

تخصیص آب شرب

 • ۳۰ میلیون متر مکعب در سال، احقاق این مطالبه بعد از ۶۲ سال از سد کرج

ایجاد ردیف بودجه ملی جهت انتقال آب شرب

 • ۸۷۰ میلیارد تومان اخذ مجوز ماده ۲۳

انتقال آب شرب صباشهر، شاهدشهر، فردوسیه

 • ۳۰۰ لیتر بر ثانیه، فاز اول ۶۰ میلیارد تومان

انتقال آب شرب باغستان

 • ۶۰ میلیارد تومان، ۱۰۰ لیتر بر ثانیه

انتقال آب شرب شهر قدس

 • ۲۱۰ لیتر بر ثانیه، ۵۰ میلیارد تومان، از تصفیه خانه ۶ تهران

انتقال آب شرب به اخترآباد

 • ۲۰ میلیارد تومان با همکاری شورای شهر و شهرداری صفادشت

اقدامات انجام شده جهت اصلاح و توسعه شبکه آبرسانی

 • دریافت مجوز و حفر ۷ حلقه چاه آب
 • احداث مخازن آب در مناطق مورد نیاز (شهریار، قدس، صفادشت و ملارد)
 • ایجاد شبکه آبرسانی به محله‌های جدید
 • سامان‌دهی آبهای سطحی در ۳ شهرستان
 • تعویض و اصلاح شبکه آبرسانی در مناطق شهری و روستایی

 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.