تیتر خبرها
برگزار شد:

نشست هم اندیشی مجمع نمایندگان شهرستان های استان تهران

نشست هم اندیشی مجمع نمایندگان شهرستان های استان تهران با دکتر احمدی قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس، مهندس فخاری استاندار تهران و معاونین ایشان درخصوص مسائل استان تهران و پیگیری مصوبات سفر ریاست جمهوری در استانداری تهران برگزار گردید.

اشتراک گذاری
14 تیر 1402

نشست هم اندیشی مجمع نمایندگان شهرستان های استان تهران با دکتر احمدی قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس، مهندس فخاری استاندار تهران و معاونین ایشان درخصوص مسائل استان تهران و پیگیری مصوبات سفر ریاست جمهوری در استانداری تهران برگزار گردید.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.