تیتر خبرها

رای اولی ها

حضور دانش‌آموزان رای اولی شهرستان ملارد در مجلس شورای اسلامی
با هدف آشنایی با روند قانون گذاری صورت گرفت:

حضور دانش‌آموزان رای اولی شهرستان ملارد در مجلس شورای اسلامی